İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL REHBER, ÖĞRETMEN EĞİTİM KOÇU..

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bir farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir metotlar oluşturabilmek amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı için bir tema belirlemiştir.Bu tema, "OKUL REHBER, ÖĞRETMEN EĞİTİM KOÇU?" sloganıyla somutlaştırılmıştır.
OKUL REHBER, ÖĞRETMEN EĞİTİM KOÇU..

Tema, okulun bir öğrenci için ne anlam ifade etmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Okul, çocuğun beynini dersler ve ödevlerle dolduran, zamanının büyük bir kısmını alırken geriye sınavlar ve korkular bırakan bir yer değildir. Okul, çocuğun yaşamına pozitif yaşantılar katan, ona yol gösteren bir mekândır. Bu anlayışı topluma, okullara, velilere ve çocuklara kazandırmak gerekmektedir. Aksi takdirde okul, çocuğun yaşamında sabah 9'dan akşam 4'e kadar durulması gerek bir mekânı temsil etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

 

Tüm çocukların birbirinden farklı olduğunun bilincinde olarak okul, çocuklara kendine saygı duymayı, düşünmeyi, mantıksal çıkarım yapmayı, sorgulamayı, kendini keşfetmeyi öğretmelidir. Okul çocuğa mutlaka pek çok şey öğretecektir ancak bu öğretimin çocuğun bilgi bombardımanına tutulmadan yapılması önemlidir. İlk olarak okul, çocuğa bilgi yüklemek yerine, bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmelidir. Bu aslında, balık yedirmek yerine balık tutmayı öğretmektir ki, bu durum bilginin hazır paketler halinde verilmesi yerine, okullarda bilgiyi bulduran bir metodun uygulanması hususunu da kapsamaktadır.

 

İkinci olarak okul, organize ettiği farklı alanlara yönelik aktivitelerle çocuğun kendini bulmasına ve yeteneklerini fark etmesine yardım etmelidir. Yeteneklerinin farkında olmadan büyüyen çocukların bu yetenekleri maalesef kaybolacaktır ki bu kayboluş bir hazinenin yok olması anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki her çocuk keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cevherdir.

 

Üçüncü olarak okul, dört duvarın içerisinde gerçekten neler olduğunu bilerek, sorunları çözen bir konumda olmalıdır. Okul, öğrencilerin karşılaştıkları sorunların nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmamalıdır. İçerisinde eğer yaşanıyorsa akran-zorbalığından devamsızlığa kadar her sorunla ilgili sayısal veriler elde etmeli, sorunların çözümüyle ilgili günlük değil uzun vadeli ve kapsamlı çözümler sunmalıdır. Zira toplumun geleceğini oluşturan çocukların sorunları okullarımızda çözümlenmezse, çocuklar büyüdükçe onlarla birlikte sorunları da büyüyecek ve toplumu yaralayan vahim krizler kaçınılmaz olacaktır.

 

Okullar, kendi öğrenci profilleri ile ilgili istatistiki bilgileri tutmalı, anketler düzenlemeli, bunlardan elde ettiği sonuçlara göre yapıcı politikalar üretmelidir. Okulun bu önemli görevlerinin yerine getirilmesinde öncü konumunda olan öğretmenlerdir. Çocukların beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarıcı faaliyetlerde bulunarak, onları teşvik etmek, çocuğu tanımak ve

idarecileri doğru politikalar uygulamaya yönlendirmek öğretmenlerin sunabileceği bazı katkılar olarak sayılabilir. Öğretmenlerin bir "eğitim koçu" mantığıyla hareket etmesi, okulun bir rehber olduğuna yönelik anlayışın yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaktır.

 

Dördüncü olarak, okul çocuğa manevi değerler kazandırmada da rehber olmalıdır. Ağlayanı güldürmek, düşeni kaldırmak, kısacası uzatılan bir eli tutmak, bir gönüle dokunmak okulun kurum kültürü içerisinde çocuğa benimsetilmelidir. Kazanılacak değerler tüm öğretmenlerin ve idarecilerin ortak içgüdüsü olmalı, bu değerler birer mutluluk kaynağına dönüştürülmelidir.

 

Temamız kapsamında, bu yıl dikkat çekilmek istenen düşünceler kısaca şöyle özetlenebilir:

 

1-Okul, öğrenciye bilgiyi hazır veren değil, bilgiye nasıl ulaşılacağını öğreten bir mekândır.

2-Her çocuk özeldir ve belli bir yeteneği vardır. Çocukların yeteneklerinin farkına varmalarının sağlanması öğretmenler sayesinde olacaktır.

3-"Rehber Okullar" öğrencilerin sorunlarını çözümleyebilecek seçenekleri oluşturur.

4- Okul, manevi değerler kazanılmasında öğrenciye rehber olur.

 

 

Sonuç olarak, okulun sınavlara hazırlayan bir bilgi merkezi olmaktan çıkması ve en azından bahsi geçen bu dört göreviyle ilgili farkındalığın ilçe çapında da olsa sağlanabilmesi bu yılki temanın ana hedefleri olarak sayılabilir. Okulun, klasik anlamından çıkarılarak çocuğun hem maddi hem manevi gelişimine destek sunan bir rehber olduğu anlayışına doğru ilerlemek gerekmektedir. Bu bağlamda, ilçe çapındaki tüm okullarda uygulanacak olan çeşitli aktivite, yarışma, festival, etkinlik ve uygulamaların belirlediğimiz hedeflere ulaşılmasında yardımcı olacağı ümit edilmektedir.

Kartaltepe Mahallesi General Şükrü Kanatlı Caddesi No3 Bakırköy/İstanbul - 02125717111

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.