İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"İngilizce'yi Sanatla Öğreniyorum" Projesi 1.Dönem Sonuç Raporu                               

                    "İngilizce'yi Sanatla Öğreniyorum" Projesinde 1. Dönem Sonuçları                                              

                                                                                                                             Dr.Hümeyra Türedi 
 
Yabancı dil öğretiminde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında yer alan İçerik-Merkezli Yöntem'e ülkemizde yeterince yer verilmediği göze çarpmaktadır. Bu yöntem, yabancı dil eğitiminin yıl boyunca belirli ve anlamlı bir içerik etrafında öğretilmesi düşüncesinden yola çıkmaktadır. Anlamlı bir içerikle öğretilen dilin, öğrenci tarafından daha kolay öğrenileceği ve dil öğreniminin yapay ya da anlamsız olmaktan çıkacağı düşünülmektedir. Bu yöntem, öğrencinin motivasyonunu artırırken hem dil hem de kullanılan içerik konusunda öğrencinin yeterliliğini artırmaktadır. Buradan hareketle, İngilizce öğretiminde Sanat Tarihi içeriğinin kullanılması planlanmıştır. Böylece İngilizce öğrenilirken aynı zamanda öğrencilerin Sanat Tarihi konusunda bilgisini artırarak güçlü bir genel kültür edinmesi hedeflenmektedir.  
 
Araştırmanın evrenini üç Güzel Sanatlar Lisesi ve 1 nitelikli Anadolu Lisesi'nin 9.sınıf öğrencileri (toplam 226 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2019-2020 yılı öğretim döneminde Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 72 tane 9.sınıf öğrencisidir. Eylem Araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada bazı önemli bulgular elde edilmiştir.
 
 
 
 
                                  LGS Ort            Mezn Ort       İng. Öntest      İng Sontest      SanatÖntest        SanatSontest 
 

9-A  (HalkMüziği)          278                    75                    40                50 (fark 10)          26                  62 (fark 36)


9-B (Klasik Mzk)            298                    81                    52               69  (fark 17)         29                  77 (fark 48)

 

9-C (Resim)                  305                    84                    61                81 (fark 20)          22                  69 (fark 47)
 

Genel Ortalama             293                    80                    51                67                        26                  70

 


                                             Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1.Dönem Öntest Sontest Sonuç tablosu

 

 
Sonuç tablosundan da görülebileceği üzere Sanat Tarihi konusunda öğrenciler son-testlerde, daha önce yapılan ön-testlere göre büyük başarı göstermişlerdir. Örneğin, Müzik bölümünde Sanat Tarihi öntestinde alınan 27 puandan (iki Müzik sınıfı toplamının ikiye bölümünden elde edilen puan), son-testte 70 puana ulaşan bir başarı söz konusudur. 43 puanlık bu başarı artışı, öğrencilerin İngilizce'yi öğrenirken aynı zamanda Sanat Tarihi bilgisini de öğrendiğini göstermektedir. Resim Bölümünde ise ön-test ve son-test arasında 47 puanlık bir fark oluşmuştur. Öntestlerde 50 puanı geçen öğrenci bulunmazken, son-testlerde 5 öğrenci 100 puan alabilmiştir. Sonuçların diğer iki Güzel Sanatlar Lisesi'yle olan karşılaştırılmaları da yapılmıştır. Buna göre diğer iki Güzel Sanatlar Lisesinde Müzik Bölümü için olan ortalama 35 iken, Resim Bölümü için 19'dur. Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, içerik-temelli metodun kullanılmasıyla Müzik ve Sanat Tarihi bilgisini artırmıştır. Bu Sanat Tarihi bilgileri özellikle bölüm dersleri dışındaki konulardan seçilmiştir ki böylece ölçme-değerlendirmenin daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Nitekim öğrenciler de bu bilgileri sadece İngilizce dersinde öğrendiklerini beyan etmişlerdir.
 
Öğrencilerin İngilizce konusunda gösterdiği başarı ise yine dikkate değerdir. Yaklaşık 20 puanlık bir farkın İngilizce ön-test ve son test arasında bulunduğuna dikkat çekmek gerekir. Bu başarı ortalamasını değerlendirirken, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesindeki öğrenci profilinin LGS başarı ortalamasının 285 olduğu, öğrencilerin İngilizce hazırbulunuşluk seviyelerinin de oldukça düşük olduğunu bu noktada belirtmek gerekir. Ayrıca bu sonuçların haftada yalnızca 2 ders saatinde yapılan aktivitelerle alındığı da vurgulanmalıdır. Son-testte sorulan soruların dönemin başında işlenen İngilizce konularını da kapsadığı, öğrenci profili açısından konuların unutulma oranlarının yüksek olabileceği hatırlanmalıdır. Tüm bunlara rağmen elde edilen 20 puanlık fark dikkat çekicidir.
 
İngilizce dersinde Reading, Listening, Writing ve Speaking aktivitelerinde kullanılan içeriktemelli dil eğitimiyle öğreciler en ünlü Türk ve yabancı ressam ve müzisyenlerin hayat hikayelerini, en ünlü eserlerin İngilizce yazılış ve okunuşlarını, bu eserlerin hikayelerini öğrenmişlerdir. Alanları konusunda farkındalık oluşmuş, hayal güçleri gelişmiştir. Her kademede ve her okulda uygulanabilecek olan bu içerik-temelli İngilizce dil eğitiminin, Güzel Sanatlar Liselerindeki öğrencilerin motivasyonunu artırıcı ve alanlarındaki yetkinliklerini yükseltici bir işlev göreceği söylenebilir.
 
Not: Projeyle ilgili daha kapsamlı ve detaylı sonuçlar, hakemli dergilerde ve bilimsel kongrelerde sunulacak bildirilerle paylaşılacaktır.

Bilgi için: bakirkoymilliegitim@gmail.com
 
 

Kartaltepe Mahallesi General Şükrü Kanatlı Caddesi No3 Bakırköy/İstanbul - 02125717111

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.